162016tra

E naručivanje pacijenata

Poliklinika dr. Nedić je u sustavu elektronskog naručivanja pacijenata koje provodi HZZO. Navedena aktivnost se sastoji u tome, da mi (Poliklinika) dajemo slobodne termine koji su elektronski vidljivi kod vaših obiteljskih liječnika i oni Vas naručuju u date termine iz svoje ordinacije. Na taj način maksimalno pojednostavljujemo Vaš put do kardiološkog pregleda i obrade. Čitava proces

Opširnije
152016tra

Novi način upućivanja u specijalističke ambulante

U okviru započete još jedne od mnogobrojnih zdravstvenih reformi, došlo je do promjena u načinu upućivanja na specijalističke preglede. Cilj promjena je ubrzati protok pacijenata kroz specijalističke ambulante i riješiti se beskrajnih i iskreno govoreći često nepotrebnih kontrolnih pregleda, koji sada idu pod “nadležnost” obiteljskih liječnika. Na taj način očekuje se skraćenje listi čekanja. Što

Opširnije
82016tra

Pacijenti s inozemnim osiguranjem

Svi pacijenti sa stranom državom osiguranja mogu zdravstvenu zaštitu ostvariti bez Liste čekanja, tj. odmah ili prema želji/potrebi. Radi se o dvije skupine: a. pacijenti  koji imaju EU iskaznicu  zdravstvenog osiguranja neke od zemalja EU b. pacijenti sa iskaznicom HZZO i kategorijom osiguranja H (znak da osiguranje plaća strana država). Pacijenti za ostvarivanje zdravstvene zaštite moraju

Opširnije