82016tra

Pacijenti s inozemnim osiguranjem

Svi pacijenti sa stranom državom osiguranja mogu zdravstvenu zaštitu ostvariti bez Liste čekanja, tj. odmah ili prema želji/potrebi.

Radi se o dvije skupine:

a. pacijenti  koji imaju EU iskaznicu  zdravstvenog osiguranja neke od zemalja EU

b. pacijenti sa iskaznicom HZZO i kategorijom osiguranja H (znak da osiguranje plaća strana država).

Pacijenti za ostvarivanje zdravstvene zaštite moraju imati uputnicu liječnika obiteljske medicine: uputnicu A ili uputnicu C1 (pregled i kompletna obrada).
print