82016tra

Pacijenti s inozemnim osiguranjem

Svi pacijenti sa stranom državom osiguranja mogu zdravstvenu zaštitu ostvariti bez Liste čekanja, tj. odmah ili prema želji/potrebi. Radi se o dvije skupine: a. pacijenti  koji imaju EU iskaznicu  zdravstvenog osiguranja neke od zemalja EU b. pacijenti sa iskaznicom HZZO i kategorijom osiguranja H (znak da osiguranje plaća strana država). Pacijenti za ostvarivanje zdravstvene zaštite moraju

Opširnije