Djelatnosti

Kardiologija

  • Dr. med. Petar Nedić spec. interne medicine i kardiologije
  • Dr. med. Ana Zasimenko, subspecijalist kardiologije
  • Dr. med. Mislav Nedić, subspecijalist kardiologije
  • Dr. med. Matej Nedić, specijalizant kardiologije

 

Dermatologija

  • Dr. med. Marija Šola, spec.dermatovenerologije

 

Urologija

  • Dr. med. Ivan Ćosić, spec.urologije i susbspec.andrologije

 

Endokrinologija / dijabetologija

  • Dr. med. Anica Radoš-Kajić, spec. interne medicine, endokrinologije i dijabetologije

 

Nuklearna medicina/ ambulanta za bolesti štitnjače

 • mr. sc. Nedjeljko Topuzović, primarijus, spec. nuklearne medicine

 

Medicina rada i sporta

 • Dr. med. Sonja Mendroš, specijalistica medicine rada i sporta
 • Marija Grundler, psiholog

 

Neurologija

 • ambulanta trenutno NE radi

Dijagnostika u Poliklinici  

Elektrokardiografija (EKG)

Elektrokardiografija (EKG)

Što je to elektrokardiogram (EKG)? Standardni elektrokardiogram ili EKG je neinvazivni dijagnostički postupak, osnova svakog kardiološkog pregleda. Osim toga EKGEdukacijski kutak  Oglasna ploča  

Naše osoblje

Petar Nedić, dr.med, spec.interne medicine, subspecijalist kardiolog voditelj Internističko kardiološke ambulante.

Jasminka Nedić, dr. med. spec. obiteljske medicine, diplomirala 1986. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ana Zasimenko, subspecijalist kardiologije, zaposlena u Općoj bolnici Virovitica, radi kao vanjski suradnik u Poliklinici Nedić.

Matej Nedić, liječnik na specijalizaciji iz kardiologije, zaposlen u Poliklinici Nedić, trenutno na specijalističkom usavršavanju u KBC Sestre Milosrdnice.

Silvija Gabrić, medicinska sestra, zaposlena u Specijalističkoj ordinaciji obiteljske medicine od 11. mjeseca 2016. godine.

Kardiologija uz kavu

Posjetite našu internet trgovinu!