Brzo, profesionalno & povoljno napravite preglede.

Postupak za naručivanje pacijenata preko informacijskog sustava (CEZIH):

1. Napisati uputnicu za pregled

2. U pretraživač za narudžbu unijeti Interna medicina (ne kardiologija)

3. Upisati naziv Područnog ureda: Virovitičko podravska županija.

4. Uđite u naŠ kalendar naručivanja i uzmite termin za svojega pacijenta.