Opis postupka/usluge Cijena (€)
 

Interna medicina/ kardiologija

1. Specijalistički internistički pregled 40,00 €
2. Kontrolni specijalistički pregled 35,00 €
3. Subspecijalistički kardiološki pregled 50,00 €
4. Kontrolni subspecijalistički pregled 45,00 €
5. Konzultacija 15,00 €
6. EKG s očitanjem 20,00 €
7. Ergometrija 60,00 €
8. Holter elektrokardiogram 60,00 €
9. Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (KMAT) 60,00 €
10. Ehokardiogram (ultrazvuk srca) 60,00 €
10. Spirometrija 20,00 €
 

Promotivni kardiološki paketi

1. Paket kompletni kardiološki: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram 95,00 €
2. Paket hipertenzija: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram, KMAT 115,00 €
3. Paket aritmija: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram, Holter EKG-e 115,00 €
4. Paket angina pectoris: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram, ergometrija 115,00 €
 

Ultrazvučna i kolor dopler (CD) dijagnostika

1. Ultrazvuk cijelog abdomena 40,00 €
2. Ultrazvuk štitnjače s kolor doplerom 40,00 €
3. Ultrazvuk vrata i struktura (limfni čvorovi, slinovnice…) 50,00 €
4. Ultrazvuk dojki s kolor doplerom 40,00 €
5. Ultrazvuk i CD karotidnih i vertebralnih arterija 40,00 €
6. Ultrazvuk i CD arterija nogu 60,00 €
7. Ultrazvuk i CD vena nogu 60,00 €
8. Ultrazvuk i CD arterija i vena nogu
Ultrazvuk i CD arterija i vena jedne noge
35,00 €
9. Muskularni ultrazvuk 35,00 €
 

Ambulanta za bolesti štitnjače

1. Specijalistički pregled specijaliste 40,00 €
2. Kontrolni specijalistički pregled 35,00 €
3. Ultrazvučni pregled štitnjače s kolor doplerom 40,00 €
 

Ambulanta za dermatovenerologiju

1. Specijalistički pregled 55,00 €
2. Kontrolni specijalistički pregled 40,00 €
3. Dermatoskopija mala (do 5 madeža), (uključen specijalistički pregled) 55,00 €
4. Dermatoskopija velika (više od 5 madeža), (uključen specijalistički pregled) 80,00 €
5. Elektrokoagulacija teleangiektazija 55,00 €
6. Elektrokoagulacija mekih fibroma, mala 55,00 €
7. Elektrokoagulacija mekih fibroma, velika 80,00 €
8. Ekskohleacija klavusa 30,00 €
9. Krioterapija, do 5 mjesta 15,00 €
10. Krioterapija, 5-10 mjesta 30,00 €
11. Krioterapija više od 15 mjesta 35,00 €
12. Previjanje uz primjenu hidrokoloidne obloge 30,00 € – 70,00 €
13. Ekskohleacija moluski i kondiloma, 1-5 komada 15,00 €
14. Ekskohleacija moluski i kondiloma, 5-15 komada 30,00 €
15. Ekskohleacija moluski i kondiloma, više od 15 komada 40,00 €
16. Aplikacija podofilina 15,00 €
17. Krioterapija plus aplikacija podofilina,  ovisno o broju lezija 30,00 € – 50,00 €
18. Sklerozacija kapilara i venektazija, po tretmanu 80,00 € po ampuli
19. Kemijski peeling 80,00 € – 160,00 €
20 Intralezionalna aplikacija triamcinolanacetonida 60,00 €
 

Ambulanta za urologiju

1. Prvi urološki pregled 40,00 €
2. Kontrolni urološki pregled 35,00 €
3. Subspecijalistički (androloški) pregled 50,00 €
4. Urološki ultrazvuk, kompletni 40,00 €
5. Ultrazvuk testisa 35,00 €
6. Promjena katetera, obični 15,00 €
7. Promjena katetera, silikonski 20,00 €
8. Adhezioliza prepucija 30,00 €
9. Davanje injekcija u plak kavernoznog tijela (verapamil) 30,00 €
10. Intrakavernozne injekcije s prostaglandinom s edukacijom (plus cijena Caverjecta) 25,00 €

 

Laboratorijska dijagnostika

Poliklinika uzima uzorke krvi sa vanjskom suradnom ustanovom i obavlja sve osnovne hematološke i biokemijske pretrage, ali i brojne diferentne, kao što su tumor markeri, hormoni, elektroliti, serologija Corone.

Nalaz, sutradan poslije uzimanja, šaljemo na e-mail pacijenta ili na adresu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon ili mail poliklinike.

Cijene su preračunate prema fiksnom tečaju konverzije: Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Cjenik vrijedi od 01.01.2023.
Poliklinika može u određenim uvjetima odobriti dodatni popust!