Brzo, profesionalno & povoljno napravite preglede.

Svjetski dan Parkinsonove bolesti

Parkinsonova bolest je bolest poremećaja pokreta zbog smanjenja lučenja kemijske supstancije dopamina u dijelu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta (bazalni gangliji). Bolest je nazvana po liječniku iz Londona dr. Jamesu Parkinsonu, koji je 1817. godine prvi opisao simptome bolesti. Karakteriziraju  ju drhtanje, ukočenost, usporenost pokreta, slaba ravnoteža, otežano kretanje, ali i

Pročitajte više Svjetski dan Parkinsonove bolesti