232015velj

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Poliklinike Dr. Nedić

Na temelju članka 38. Zakona o Ustanovama i Statuta Poliklinike Dr. Nedić, iz Slatine, Upravno vijeće raspisuje

Natječaj
za izbor i imenovacnje ravnatelja/ice
Poliklinike Dr. Nedić

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • – završen Medicinski fakultet i specijalizacija iz interne medicine ili ginekologije;
  • – pet godina radnog iskustva u struci;
  • – da se odlikuje radnim, stručnim i organizacijskim sposobnostima;
  • – hrvatsko državljanstvo.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjernom presliku:

  • 1. dokaz o stručnoj spremi;
  • 2. domovnicu;
  • 3. životopis.

Ravatelj/ica se bira na vrijeme od četiri godine s mogućnošću reizbora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu:

Poliklinika Dr. Nedić
Natječaj za ravnatelja
Bana Jelačića 39
33520 Slatina

u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog natječaja.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Slatina 23. veljače 2015.

Natječaj za ispis možete preuzeti ovdje…

print