102011srp

HbA1c (test glikoziliranog hemoglobina)

Hba1cOvaj test pokazuje kolika je prosječna vrijednost vašeg šećera u krvi u posljednja 2-3 mjeseca. Naziva se i ”laboratorijski špijun” jer za razliku od drugih testova koji mjere vrijednost šećera u krvi u trenutku mjerenja ovaj test pokazuje stanje šećera dugoročnije.

To je vrlo jednostavna pretraga krvi kojom se mjeri postotak šećera vezan uz molekulu hemoglobina.

Kad je vrijednost šećera u krvi visoka, šećer će se vezati za hemoglobin koji nosi kisik i tako će ostati vezan u eritrocitima (crvenim krvnim stanicama) sve dok je ta stanica živa (2-3 mjeseca). Što je viša vrijednost šećera u krvi, to je više šećera vezano uz hemoglobin.

Nema kvalitetnog pristupa kontroli šećerne bolesti, bez redovite kontrole HbA1c.

Test trebalo bi koristiti svaka tri mjeseca, a ciljne vrijednosti HbA1c su manje od 6,5%.

print