152010lip

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije / subspecijalizacije

POLIKLINIKA DR. NEDIĆ
33520 SLATINA, Kolodvorska 24
http://www.poliklinika-nedic.hr

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje specijalizacije/subspecijalizacije iz

  1. SPECIJALIZACIJE IZ INTERNE MEDICINE- 1 IZVRŠITELJ
  2. SUBSPECIJALIZACIJE IZ KARDIOLOGIJE- 1 IZVRŠITELJ

Uvjeti:

  • Završen Medicinski fakultet
  • položen državni (stručni) ispit
  • odobrenje za samostalni rad- licenca HLK
  • Uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz interne medicine (pod točkom

2)

Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu Poliklinike.  Rok dostave zamolbi je 8 dana po objavi natječaja na oglasnoj ploči Poliklinike i internet stranici.

U Slatini, 15.06.2010. Ravnatelj Poliklinike Dr.NedićPetar Nedić, dr.med.spec.internist
print