172017lip

26. lipnja – Međunarodni dan protiv zlouporabe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih tvari

Podaci Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) kažu da je Europa važno tržište za droge, ne samo da ima domaću proizvodnju droga, već uvozi drogu nezakonito iz drugih zemalja. Svakog tjedna na europskom tržištu pronađu se dvije nove vrste droga. U EU Sustav ranog upozoravanja prijavljena je tijekom 2014. godine sveukupno 101 nova tvar (porast s 81 tvari u 2013.), a nadzire se ukupno više od 450 tvari, više od polovice otkrivene su samo u posljednje tri godine.
Kanabis je i dalje najčešće konzumirana ilegalna droga u Europi; oko 19,3 milijuna odraslih osoba, odnosno 23,3% osoba starosti od 16 do 64 godine navode da su je konzumirali u protekloj godini, a od toga je 14,6 milijuna maloljetnika i mlađih odraslih osoba (15 do 34 godina starosti). Procjenjuje se da ga oko 1% svih odraslih osoba koristi svakodnevno ili gotovo svakodnevno. U 2013. godini zabilježeno je 671.000 zapljena u EU-u. Na kanabis otpada najveći broj prekršaja povezanih uz droge.
Korištenje heroina i drugih opioida relativno je rijetko i smanjuje se – smatra se da trenutno u EU živi oko 1,3 milijuna korisnika. Međutim, broj tih korisnika je velik kad se gleda smrtnost i trošak liječenja. U 2013. godini 175.000 korisnika tražilo je pomoć – što je polovica manje korisnika nego ranijih godina koji su u prosjeku pet godina stariji.
Kokain je i dalje najčešće upotrebljavan ilegalni stimulans u Europi. 4,6% ispitanih priznalo je da je koristilo kokain makar jednom. U 2013. godini zabilježeno je oko 78.000 zapljena – ukupno 63 tone te droge na EU tržištu.
Nakon određenog razdoblja u kojem su tablete prodavane kao ecstasy među korisnicima bile na glasu kao proizvodi loše kvalitete, sada je MDMA visoke čistoće u prahu i tabletama sve dostupniji. Oko 3,6% odraslih osoba probalo je ecstasy jednom u životu.
Amfetamini se proizvode u Europi za domaće tržište, iako se proizvode i za izvor, a probalo ih je 3,5% osoba.
EU agencija za droge (EMCDDA) osnovana je 1993. godine, a započela je s radom u Lisabonu 1995. Istražuje nove dinamike i dimenzije problematike droga u Europi.
print