72010tra.

Svjetski dan Parkinsonove bolesti

Parkinsonova bolest je bolest poremećaja pokreta zbog smanjenja lučenja kemijske supstancije dopamina u dijelu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta (bazalni gangliji). Bolest je nazvana po liječniku iz Londona dr. Jamesu Parkinsonu, koji je 1817. godine prvi opisao simptome bolesti. Karakteriziraju  ju drhtanje, ukočenost, usporenost pokreta, slaba ravnoteža, otežano kretanje, ali i…

Opširnije
22010tra.

Što je to vegetativni živčani sustav?

Vegetativni (autonomni) živčani sustav sa svoja dva podsustava (simpatički i parasimpatički) sa suprotnim funkcijama, dio su živčanog sustava koji regulira funkciju unutarnjih organa (složenost međudjelovanja pokazuje slika lijevo).  Centri su mu u kičmenoj moždini, moždanom stablu i hipotalamusu. Djeluje nesvjesno, najčešće preko unutarnjih refleksa. Senzorni (osjetilni) signali dolaze u spomenute centre iz organa, a ovi…

Opširnije