Brzo, profesionalno & povoljno napravite preglede.

Laboratorijske pretrage

Svakog dana moguće je dati uzorke krvi za sve laboratorijske pretrage: hematološke, biokemijske, tumor markere, horomone štitnjače itd.  Nalazi se rade u suradnim zdravstvenima ustanovama i gotov je isti ili sljedeći dan. Nalaz se  preuzima ovdje u Poliklinici, ili ga možete dobiti e-mailom ili faksom na svoju kućnu adresu. Više informacija na telefon 033/552333 ili e-mailom

Pročitajte više Laboratorijske pretrage