Cjenik privatnih usluga

POSTUPAK
Cijena u kunama


INTERNISTIČKO-KARDIOLOŠKA AMBULANTA

Kardiološki pregled s EKG-om, prvi 200,00
Kardiološki pregled s EKG-om, kontrolni 180,00
Elektrokardiogram standardni 30,00
Kardiološki pregled, EKG-e, ehokardiogram 450,00
Prijeoperativni pregled 150,00
Ultrazvuk srca s kolor doplerom 300,00
Ergometrija 250,00
Holter elektrokardiogram 250,00
Kontinuirano praćenje arterijskog tlaka 250,00

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Ultrazvuk abdomena 220,00
Ultrazvuk dojki 250,00
Kolor dopler (CD) karotidnih arterija i VB arterija 250,00
Kolor dopler (CD) perifernih arterija nogu 250,00
Kolor dopler (CD) vena nogu 250,00
Muskuloskeletni ultrazvuk 200,00
Savjet/ konzultacija 50,00

AMBULANTA ZA BOLESTI ŠTITNJAČE
Specijalistički pregled spec.nuklearne medicine 200,00
Ultrazvuk štitanjače i kolor dopler 200,00

GINEKOLOŠKA AMBULANTA
do daljnjega NE RADI