Opis postupka/usluge Cijena u kunama
 

Interna medicina/ kardiologija

1. Specijalistički internistički pregled  250,00
2. Kontrolni specijalistički pregled  200,00
3. Subspecijalistički kardiološki pregled  300,00
4. Kontrolni subspecijalistički pregled  250,00
5. Konzultacija  100,00
6. EKG s očitanjem  80,00
7. Ergometrija  350,00
8. Holter elektrokardiogram  350,00
9. Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka (KMAT)  300,00
10. Ehokardiogram (ultrazvuk srca)  400,00
 

Promotivni kardiološki paketi

1. Paket kompletni kardiološki: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram 550,00
2. Paket hipertenzija: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram, KMAT 750,00
3. Paket aritmija: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram, Holter EKG-e 750,00
4. Paket angina pectoris: kardiološki pregled, EKG, ehokardiogram, ergometrija 750,00
 

Ultrazvučna i kolor dopler (CD) dijagnostika

1. Ultrazvuk cijelog abdomena 250,00
2. Ultrazvuk štitnjače s kolor doplerom 200,00
3. Ultrazvuk vrata i struktura (limfni čvorovi, slinovnice…) 250,00
4. Ultrazvuk dojki s kolor doplerom 300,00
5. Ultrazvuk i CD karotidnih i vertebralnih arterija 300,00
6. Ultrazvuk i CD arterija nogu 300,00
7. Ultrazvuk i CD vena nogu 300,00
8. Ultrazvuk i CD arterija i vena nogu 400,00
9. Muskularni ultrazvuk 250,00
 

Ambulanta za bolesti štitnjače

1. Specijalistički pregled specijaliste 250,00
2. Kontrolni specijalistički pregled 200,00
3. Ultrazvučni pregled štitnjače s kolor doplerom 200,00
 

Ambulanta za dermatovenerologiju

1. Specijalistički pregled 300,00
2. Kontrolni specijalistički pregled 200,00
3. Dermatoskopija mala (do 5 madeža), uključen i specijalistički pregled 300,00
4. Dermatoskopija velika (više od 5 madeža), uključen i specijalistički pregled 500,00
5. Elektrokoagulacija teleangiektazija 350,00
6. Elektrokoagulacija mekih fibroma, mala 350,00
7. Elektrokoagulacija mekih fibroma, velika 500,00
8. Ekskohleacija klavusa 200,00
9. Krioterapija, do 5 mjesta 100,00
10. Krioterapija, 5-10 mjesta 200,00
11. Krioterapija 250,00
12. Previjanje uz primjenu hidrokoloidne obloge 200,00
13. Ekskohleacija moluski i kondiloma, 1-5 komada 100,00
14. Ekskohleacija moluski i kondiloma, 5-15 komada 200,00
15. Ekskohleacija moluski i kondiloma, više od 15 komada 300,00
16. Aplikacija podofilina 100,00
17. Krioterapija plus aplikacija podofilina,  ovisno o broju lezija 100,00-300,00
18. Sklerozacija kapilara i venektazija, po tretmanu 500,00
19. Kemijski peeling 400,00-600,00
20 Intralezionalna aplikacija triamcinolanacetonida 350,00
 

Ambulanta za urologiju

1. Prvi urološki pregled 250,00
2. Kontrolni urološki pregled 200,00
3. Subspecijalistički (androloški) pregled 300,00
4. Urološki ultrazvuk, kompletni 250,00
5. Ultrazvuk testisa 200,00
6. Promjena katetera, obični 100,00
7. Promjena katetera, silikonski 150,00
8. Adhezioliza prepucija 150,00
9. Davanje injekcija u plak kavernoznog tijela (verapamil) 150,00
10. Intrakavernozne injekcije s prostaglandinom s edukacijom (plus cijena Caverjecta) 200,00

 

Laboratorijska dijagnostika

Poliklinika uzima uzorke krvi sa vanjskom suradnom ustanovom i obavlja sve osnovne hematološke i biokemijske pretrage, ali i brojne diferentne, kao što su tumor markeri, hormoni,  elektroliti, serologija Corone.

Nalaz, sutradan poslije uzimanja, šaljemo na e-mail pacijenta ili na adresu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon ili mail poliklinike.

Cjenik vrijedi od 08.03.2021.
Poliklinika može u određenim uvjetima odobriti dodatni popust!