202009sij.

Ginekološka ambulanta

Ginekološki (sub)specijalistički pregled
Planiranje obitelji i praćenje trudnoće
Transabdominalna songrafija s CD
PAPA razmaz+ stupanj čistoće
Chlamidia trachomatis (imunofluorescencija ili hybrid capture II)
Humani papilloma virus (HPV) hybrid capture II, oba rizika
Mycoplasma hominis+ ureaplasma urealyticum

print