202009sij

Ginekološka ambulanta

Ginekološki (sub)specijalistički pregled Planiranje obitelji i praćenje trudnoće Transabdominalna songrafija s CD PAPA razmaz+ stupanj čistoće Chlamidia trachomatis (imunofluorescencija ili hybrid capture II) Humani papilloma virus (HPV) hybrid capture II, oba rizika Mycoplasma hominis+ ureaplasma urealyticum

Opširnije